Бъдете спокойни: пенсионните спестявания при нас никога не спят!

Бъдете спокойни: пенсионните спестявания при нас никога не спят!

Най-новият участник на пенсионноосигурителния пазар „ДаллБогг: Живот и Здраве“ печели доверието на повече от 17 400 осигурени лица в своите три фонда – универсален, професионален и доброволен (по данни на КФН към третото тримесечие на 2023 г.). Днес доверителите са повече.

За да осигури по-високи втори пенсии на доверилите се свои вложители, дружеството инвестира натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица с огромна грижа и напреднала пазарно-финансова експертиза. При спазване на всички нормативни изисквания и с постоянно внимание върху геополитическите, макроикономическите и инвестиционните процеси, фондовите мениджъри и в трите фонда на  ‚ДаллБогг‘ Пенсионно Осигуряване постигнаха забележителни за българска компания резултати на световните фондови борси.

По данни от интернет страницата на регулатора, за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. дружеството, както се очакваше, отчита завидна положителна доходност при управление на активите на универсалния пенсионен фонд в размер на 6,52%, на професионалния пенсионен фонд в размер на 5,93% и на доброволния – в размер на 4,80%. А към 20.12.2023 г. доходността е още по-впечатляваща – съответно 10,20% в универсалния, 9,38% в професионалния и 9,23%  в доброволния.

Към същия период значителен ръст се наблюдава и при нетните активи на управляваните от дружеството фондове. Съгласно публикуваната статистика нетните активи на трите фонда на „ДаллБогг: Живот и Здраве“ са се увеличили със съответно 75%, 202% и 83% спрямо 31.12.2022 г. – предходната първа приключена година.