Партньори

Банка попечител

 

Банка попечител на управляваните от „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД фондове е Обединена българска банка.

Банкова сметка

 

„Пенсионноосигурително дружество: ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД

Банка: Обединена българска банка

BIC Код: UBBSBGSF

IBAN Номер: BG10UBBS80021024133450

Застрахователи

 

Застрахователи на имуществото на „Пенсионноосигурително дружество: ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД са ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД и първокласни презастрахователи от Швейцария, Германия, Съединените щати и Южна Корея.