Често задавани въпроси

Как мога да проверя в кой универсален и/или професионален фонд се осигурявам?

За да проверите в кой фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване се осигурявате, можете да се свържете за съдействие с Националната агенция за приходите /НАП/ на телефон 0700 18 700 или на интернет страницата на НАП – http://www.nap.bg, ако разполагате с персонален идентификационен код /ПИК/.

Как мога да се прехвърля от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг?

Всяко осигурено лице може да промени участието си и да прехвърли натрупаните суми по индивидуалната си партида от един в друг съответен фонд за допълнително пенсионно осигуряване, като подаде заявление по образец до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине.

Условията за прехвърляне можете да разберете като се свържете с нас на телефон 02/402 64 26, или посетите наш офис.

Как мога да получа парола за достъп до индивидуалната си партида?

Вие можете да получите достъп до данните по вашата индивидуална партида, след като посетите наш офис и попълните заявление за издаване на потребителски данни за достъп. С тях ще можете по всяко време online, през интернет страницата ни, да следите движението на вашите осигурителни вноски.

Какъв е моят осигурителен номер във фонд, управляван от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД?

Всяко осигурено в универсален, професионален или доброволен пенсионен фонд лице има индивидуален осигурителен номер. Можете да проверите кой е вашият осигурителен номер като посетите наш офис, разгледате изпратеното от нас годишно извлечение или достъпите клиентския си профил през нашата интернет страница.

Смених името си и/или адреса си. Какво трябва да направя?

В случай на промяна на данните по личната Ви карта, е необходимо да посетите наш офис, където да попълните Заявление за достъп до лични данни и ползване на електронни услуги.

Как да получа годишно извлечение?

Всяка година, до 31 май, „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ изпраща извлечения до осигурените лица с информация по техните индивидуални партиди. Те се изпращат до постоянния им адрес по лична карта или на посочен, в осигурителния договор, електронен адрес.

Ако по някаква причина не сте получили вашето годишно извлечение, вие можете безплатно да получите копие от него по всяко време при посещение на наш офис.

Каква информация съдържа годишното извлечение?

„ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ изпраща годишно извлечение за всеки фонд поотделно. Съдържанието и формата на извлечението се определят от Комисията за финансов надзор и най-общо съдържа следното:

  • състояние на индивидуалната партида към края на предходния период;
  • движения на средствата за отчетния период;
  • състояние на индивидуалната партида към края на отчетния период;

В извлечението можете да намерите информация и за размера на удръжките от осигурителните вноски, както и други данни.

Искам да получавам годишното си извлечение по електронен път, какво да направя?

За да получавате годишното си извлечение по електронен път, е необходимо да посетите наш офис и да попълните заявление за промяна на начина на получаването му. На посочения от вас имейл адрес ние ще изпращаме всяка година, до 31 май, извлечение за състоянието на индивидуалната ви партида в съответния пенсионен фонд.

Какво означава „дял в пенсионен фонд“ и как се определя неговата стойност?

При постъпването си в пенсионния фонд, вашите осигурителни вноски се завеждат по индивидуалната ви партида, която се води в левове и в дялове. Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на съответния пенсионен фонд.

Промяната в стойността на един дял отразява дохода от управлението на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Основният начин да се информирате за резултатите от инвестиране на вашите средства е да следите изменението на стойността на един дял на пенсионния фонд.

В случай че не намирате отговор на въпросите си тук, можете да се свържете с нас или да ни пишете.