Финансова информация

Годишни финансови отчети и информация

 

2022

Одиторски доклад, доклад за дейността и годишен финансов отчет на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за 2022 г.
Информация за предложението на управителния орган на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за разпределение на печалбата
Одиторски доклад, доклад за дейността и годишен финансов отчет на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2022 г.
Одиторски доклад, доклад за дейността и годишен финансов отчет на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2022 г.
Одиторски доклад, доклад за дейността и годишен финансов отчет на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2022 г.
Одиторски доклад, доклад за дейността и годишен финансов отчет на ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2022 г.

 

2021

Одиторски доклад, доклад за дейността и годишен финансов отчет на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за 2021 г.
Информация за предложението на управителния орган на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за разпределение на печалбата
Одиторски доклад, доклад за дейността и годишен финансов отчет на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2021 г.
Одиторски доклад, доклад за дейността и годишен финансов отчет на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2021 г.
Одиторски доклад, доклад за дейността и годишен финансов отчет на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2021 г.