Финансова информация

Годишни финансови отчети и информация

 

2023

Одиторски доклад за „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД
Одиторски доклад за УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Одиторски доклад за ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Одиторски доклад за ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Одиторски доклад за ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Доклад за дейността и годишен финансов отчет на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за 2023 г.
Информация за предложението на управителния орган на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за разпределение на печалбата
Доклад за дейността и годишен финансов отчет на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2023 г.
Доклад за дейността и годишен финансов отчет на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2023 г.
Доклад за дейността и годишен финансов отчет на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2023 г.
Доклад за дейността и годишен финансов отчет на ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2023 г.

 

2022

Одиторски доклад за „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД
Одиторски доклад за УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Одиторски доклад за ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Одиторски доклад за ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Одиторски доклад за ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Доклад за дейността и годишен финансов отчет на „ ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за 2022 г.
Информация за предложението на управителния орган на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за разпределение на печалбата
Доклад за дейността и годишен финансов отчет на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2022 г.
Доклад за дейността и годишен финансов отчет на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2022 г.
Доклад за дейността и годишен финансов отчет на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2022 г.
Доклад за дейността и годишен финансов отчет на ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2022 г.

 

2021

Одиторски доклад, доклад за дейността и годишен финансов отчет на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за 2021 г.
Информация за предложението на управителния орган на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за разпределение на печалбата
Одиторски доклад, доклад за дейността и годишен финансов отчет на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2021 г.
Одиторски доклад, доклад за дейността и годишен финансов отчет на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2021 г.
Одиторски доклад, доклад за дейността и годишен финансов отчет на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за 2021 г.