Всички стойности

„ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД започва да изчислява стойност на един дял на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ от 14.01.2022 г., на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ от 31.01.2022 г., а стойността на един дял на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ от 16.02.2022 г.

 

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете на пенсионните фондове може да се понижи и не се гарантира положителна доходност, както и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.