Защита на лица подаващи сигнали

„Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД спазва нормативните изисквания на приложимото европейско и национално законодателство и като задължено лице по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения предоставя информация за условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.

 

Лице, отговарящо за разглеждането на сигнали:

Николай Зайнелов
Телефон: +359 2 9603 768
e-mail: [email protected]