Инвестиционни портфейли

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти за 2023:

 

Обем и структура на инвестициите на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за четвърто тримесечие на 2023 год.
Обем и структура на инвестициите на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за четвърто тримесечие на 2023 год.
Обем и структура на инвестициите на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за четвърто тримесечие на 2023 год.
Обем и структура на инвестициите на ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за четвърто тримесечие на 2023 год.

 

Обем и структура на инвестициите на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за трето тримесечие на 2023 год.
Обем и структура на инвестициите на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за трето тримесечие на 2023 год.
Обем и структура на инвестициите на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за трето тримесечие на 2023 год.
Обем и структура на инвестициите на ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за трето тримесечие на 2023 год.

 

Обем и структура на инвестициите на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за второ тримесечие на 2023 год.
Обем и структура на инвестициите на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за второ тримесечие на 2023 год.
Обем и структура на инвестициите на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за второ тримесечие на 2023 год.
Обем и структура на инвестициите на ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за второ тримесечие на 2023 год.

 

Обем и структура на инвестициите на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за първо тримесечие на 2023 год.
Обем и структура на инвестициите на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за първо тримесечие на 2023 год.
Обем и структура на инвестициите на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за първо тримесечие на 2023 год.
Обем и структура на инвестициите на ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за първо тримесечие на 2023 год.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти за  2022 г.

 

Обем и структура на инвестициите на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за четвърто тримесечие на 2022 год.
Обем и структура на инвестициите на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за четвърто тримесечие на 2022 год.
Обем и структура на инвестициите на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за четвърто тримесечие на 2022 год.
Обем и структура на инвестициите на ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за четвърто тримесечие на 2022 год.

 

Обем и структура на инвестициите на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за трето тримесечие на 2022 год.
Обем и структура на инвестициите на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за трето тримесечие на 2022 год.
Обем и структура на инвестициите на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за трето тримесечие на 2022 год.
Обем и структура на инвестициите на ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за трето тримесечие на 2022 год.

 

Обем и структура на инвестициите на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за второ тримесечие на 2022 год.
Обем и структура на инвестициите на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за второ тримесечие на 2022 год.
Обем и структура на инвестициите на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за второ тримесечие на 2022 год.
Обем и структура на инвестициите на ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за второ тримесечие на 2022 год.

 

Обем и структура на инвестициите на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за първо тримесечие на 2022 год.
Обем и структура на инвестициите на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за първо тримесечие на 2022 год.
Обем и структура на инвестициите на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за първо тримесечие на 2022 год.