Инвестиционни портфейли

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти за IV-то тримесечие на 2022 г.

 

Обем и структура на инвестициите на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Обем и структура на инвестициите на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Обем и структура на инвестициите на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Обем и структура на инвестициите на ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти за III-то тримесечие на 2022 г.

 

Обем и структура на инвестициите на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Обем и структура на инвестициите на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Обем и структура на инвестициите на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Обем и структура на инвестициите на ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти за II-ро тримесечие на 2022 г.

 

Обем и структура на инвестициите на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Обем и структура на инвестициите на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Обем и структура на инвестициите на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Обем и структура на инвестициите на ФИПП „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти за I-во тримесечие на 2022 г.

 

Обем и структура на инвестициите на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Обем и структура на инвестициите на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“
Обем и структура на инвестициите на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“