Първи вноски в Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Първи вноски в Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“

През месец Януари 2022 г. постъпиха първите работодателски вноски по сключени договори между „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД и работодатели, които са пожелали да правят вноски в полза на своите работници и служители.

Средствата, които са постъпили по индивидуалните партиди на лицата, могат да се ползват за допълнителни пенсии, за еднократно или разсрочено изплащане, в случаите, определени в Кодекса за социално осигуряване, в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и сключения договор.

В края на месеца постъпиха и първите вноски в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“. Те са на лица, за които за първи път възниква задължението за осигуряване в универсален фонд и са пожелали да поверят първите си осигурителни вноски на управлявания, от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, Универсален пенсионен фонд.

Постъпилите вноски на новите членове са отразени в първите им лични индивидуални партиди.

Постъпването на вноски в ДПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ доведе до изчисляване на първите стойности на дяловете, които можете да проследите тук.