Създаване на Попечителски съвети за УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Създаване на Попечителски съвети за УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

На 01.02.2022 г. се проведоха първите заседания на учредените Попечителски съвети за УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

Тяхната цел е да представляват и защитават интересите на осигурените лица и пенсионерите във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и във фондовете за извършване на плащания.

В Съветите влизат представители на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите, както и един представител на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД.

Повече информация за членовете на Попечителския съвет за УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ можете да намерите тук, а за членовете на Попечителски съвет за ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ тук.