Първа процедура по промяна на участие и прехвърляне на средства във фондовете, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД

Първа процедура по промяна на участие и прехвърляне на средства във фондовете, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД

На 15.02.2022 г. приключи първата процедура по промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от пенсионните фондове, управлявани от други пенсионноосигурителни дружества във фондовете, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД.

Осигурените лица, които се възползваха от правото си и подадоха заявления за промяна на участие през последното тримесечие на 2021 г., вече са членове на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

Повече за Дружеството, за фондовете, които управлява, за възможностите да станете наши членове, както и за пенсионната система в България, можете да научите тук.