„ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД с най-голям среден размер на прехвърлена сума по индивидуална партида

„ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД с най-голям среден размер на прехвърлена сума по индивидуална партида

Комисията за финансов надзор обяви окончателните резултати от промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие на 2021 г.

В това тримесечие „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД участва в процедурата по промяна на участие чрез своите новосъздадени фондове – УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

В резултат на неуморната и професионална дейност на нашите служители и осигурителни посредници, първите осигурени лица, пожелали да станат членове в нашите пенсионни фондове, са факт.

Съпоставяйки нетните резултати на всички пенсионноосигурителни фондове, данните показват, че в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ е отчетен най-голям среден нетен размер на прехвърлени средства по индивидуалните партиди на осигурените лица – 7 876 лв. в универсалния и 8 972 лв. в професионалния пенсионен фонд.

С резултатите на КФН за приключилата процедура по промяна на участие можете да се запознаете тук.

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи резултати.