Първи пенсионен договор в „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“

Първи пенсионен договор в „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“

Само няколко месеца след като влязоха в сила законодателните промени и стартира изплащането на допълнителните пенсии от втория пенсионен стълб, ние можем да се гордеем с гласуваното ни доверие.

Най-младото пенсионноосигурително дружество в България – „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД подписа първия си договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост.

Нашата клиентка има натрупана сума по индивидуалната си партида в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“, която ѝ дава възможност да направи своя избор между трите вида пожизнени пенсии и тя избра да получава пенсия, включваща разсрочено изплащане на средствата ѝ.

Желаем ѝ здраве, а усмивките и нестихващата енергия да ѝ бъдат дългогодишни партньори в златните ѝ години.