Учредяване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Учредяване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“

На 23.06.2022 г., с подписването на първия договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост на осигурено в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ лице, Съветът на директорите на „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД взе решение за създаване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

Днес, с Решение № 546-ФИПП от 30.06.2022 г., Комисията за финансов надзор вписа в регистъра по чл.30, ал.1, т.13 от Закона за Комисията за финансов надзор Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

Размерът на месечните плащания не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 от КСО.

С правилата на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“ можете да се запознаете тук.