Новите технологии и приемствеността са ключът към устойчивото развитие в застраховането и осигуряването

Новите технологии и приемствеността са ключът към устойчивото развитие в застраховането и осигуряването

Три поколения експерти в застраховането и развитието на пенсионните фондове: Тодор Тодорински – изпълнителен директор; Мария Минева – ръководител на Дирекция „Общо застраховане“; Николай Сотиров – член на борда на директорите

(колективни отговори към Мария Кузманова)

– Живеем във времена на бързи промени и постоянна технологична еволюция. Колко бързо може да се развива една компания в сравнително консервативни сектори, каквито са застраховането и спестяванията за пенсия?

– Краткият отговор е: толкова бързо, доколкото пълноценно усвоява и използва огромното теоретично и приложно знание в сектора и e в крак с напредъка на дигиталната революция.  От създаването си през 2008 г. като здравноосигурително дружество, само за 5 години ДаллБогг достига лидерска позиция. От тогава се подготвяме за демонополизация на НЗОК, а междувременно през 2013 г. разширихме лиценза като застрахователно акционерно дружество с основен фокус в общото застраховане и предложихме продукти в над 10 класа застраховки – автомобилни, имуществени, злополуки, гаранции, отговорности, транспортно и селскостопанско застраховане. Практически спряхме напредъка на възрастта и останахме вечно млади и търсещи. След получаването на лиценз за задължителната застраховка ГОА (гражданска отговорност на автомобилистите) през 2014 г. за рекордно кратък период ДаллБогг постигна забележителни резултати – от 8125 сключени полици през същата година, през 2015-та вече достигнахме  над 89 хиляди, или близо 12 пъти повече, за да надхвърлим 255 хиляди полици през 2018 г. От тогава ДаллБогг е сред водещите застрахователи в България, а към днешна дата сме твърдо в първата тройка с над 515 хиляди полици.

През 2015 г. започна и нашето навлизане на нови европейски пазари – стартирахме ефективно работа в Гърция, имаме стабилни позиции в Италия и Румъния, а от скоро сме вече и в Испания и растем на полския пазар. Подготвяме се усърдно за навлизане на най-конкурентния пазар в Европа – Германия – до края на годината. Успоредно, имаме разрешение за дейност в още 10 държави от ЕС. Така в условията на този иначе консервативен пазар, благодарение на знанията и дълбоката истинска приемственост в дружеството, изградихме и съхранихме през годините нашата безупречна репутация и марката „ДаллБогг“ стана силно разпознаваема в сектора, както в страната, така и в чужбина. Отличните резултати и перфектната капиталова адекватност ни спечелиха уважението на регулаторите и доверието на клиентите, от една страна, а и силната подкрепа на партньорите ни, включително водещите презастрахователи като SwissRe, MunichRe, AXA.

В средата на 2016 г. получихме лиценз по застраховка „Гаранции“ и тук растежът също не закъсня – премийният приход към края на същата година беше едва 1 634 лв. и 20 6673 лв. през 2017 г.,  а през 2018 г. вече 646 736 лв., за да постигнем впечатляващите 89 млн. лв. общ приход за последните три години. Тези резултати ни изведоха в първата тройка на застрахователите, предлагащи тази важна за развитието на бизнеса застраховка, особено в привличането на големи инвестиции и изграждането на ключови за страната инфраструктурни обекти.

С учредяването на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ през 2021 г., чиито три пенсионни фонда само за първото тримесечие на тази година постигнаха впечатляваща доходност, небанковата група на ДаллБогг направи финансовия сектор на родината много привлекателен за спестовните българи и инвеститорите. Само така геополитическите и другите предизвикателства могат да бъдат преодолени, защото иначе нашето, на гражданите, неактивно финансово отношение към всекидневието води само до безпрепятствено, централизирано и патриархално – непазарно бюджетирано – национално стопанство: слаба икономика, слаба нация.

– Вие наистина имате широк поглед! Динамичното развитие също е впечатляващо, а каква е истинската рецепта за успеха?

– Отлична финансова дисциплина, строго спазване на секторната регулацията и общото законодателство, линейна рентабилна и гъвкава структура, инвестиционна прозорливост, фирмена култура на успеха с постоянно обучение на младите специалисти и развитие на компетентното творчество, управление, стриктно базирано на експертиза и предвидимост. През годините останахме верни на нашия дух на откритост и уважение към нуждите на клиента, заедно с постоянния стремеж да предоставяме добре информиран избор в рамките на конкурентен застрахователен и сега пенсионно-спестовен пазар. Ние сме здраво стъпили на земята и имаме мечти за столетия напред: всекидневно се вдъхновяваме от постоянните предизвикателства на екипната игра и приемствеността – опитният мениджмънт и зрелостта на дългогодишните ни експерти се съчетават с хъса и модерните решения на по-младите. Не на последно място – положителното отношение по внедряване на новите технологии. Защото техническите иновации отдавна вече не просто добавят стойност към услугите в застрахователния сектор, но на практика определят растежа и развитието му. През последните години логиката на дигиталния свят, мобилните мрежи, GPS устройствата и социалните медии оказват огромно влияние върху начина, по който общуваме с нашите клиенти, изследваме и отговаряме на потребностите им, складираме, процесираме и използваме информацията, обработваме застрахователните претенции – с много по-голяма бързина и точност.

– Явно не се страхувате от европейската и световната конкуренция в България! Вярно ли е и ако „да“ – защо?

– Страхуваме се естествено, ние сме нормални и честни, затова се мобилизираме –  малко „бойни“ милиони срещу много, но неорганизирани милиарди! Вярваме, че затова всеки камък си тежи на мястото!

Представете си близкото бъдеще на пазарно превземане и организирано, интелектуално и вдъхновено надмощие! Регионалните предприемчиви предприятия никога няма да бъдат надминати по рентабилност и гъвкавост, по всеотдайност и честност на мениджмънта – това е признато на Уолстрийт, в лондонското Сити, във Франкфурт и в Париж, в Сингапур и Токио и даже в Хонг Конг, сега Китай!

– Как виждате бъдещето на сектора и по-нататък?

– С нарастването на цифровизацията и напредъка в събирането и анализа на данни застрахователните компании могат да разберат по-добре своите клиенти и да допринесат за модернизацията на страната. Освен че предвидихме по-рано от мнозина излизането на инфлацията от мрака на непредвидимостта, все по-често предоставяме персонализирани застрахователни продукти, съобразени с индивидуалните нужди, рискове и предпочитания –  клиентът получава оптимално адаптирани покрития, условия и услуги. Нашите съвети и изисквания във всеки специфичен контекст често помагат за увеличаване на производителността в отделни предприятия. С една дума – бъдещето включва персонализирани застрахователни и особено пенсионни продукти, пенсионно спестяване за съвременния човек и неговото предприемачество.

Независимо че NZIA (Net Zero Insurance Alliance), създаден от ООН преди две години, е на път да се разпадне поради оттеглянето на големи застрахователни компании, ние сме убедени, че „зеленият преход“ не може да спре и трябва да продължи, подкрепен с всички законови средства и форми.

Усъвършенстваните алгоритми могат да се справят със задачи като препоръки за покритие, оценка на риска и откриване на измами. Това означава по-бърза и точна услуга на достъпна цена. Така нареченият „интернет на нещата“ (Internet of Things) е в центъра на дигитализацията на световната икономика. Данните, събирани в реално време чрез електронни маркери, сензори и камери, биха могли да се използват при сключването на различни видове застраховки – здравни, експортни, а и особено в пенсионното осигуряване. Например, преносимите технологии могат да следят здравните параметри, телематиката може да оценява поведението на водачите в автомобилното застраховане, а интелигентните домашни устройства ще ни помагат да откриваме потенциални рискове като пожар или течове на вода или газ. В инвестиционните решения ние сме много напред благодарение на нашите всеотдайни специалисти в българските и задграничните ни офиси.

Блокчейн технологиите също навлизат все по-активно в нашата работа. Характеристиките на прозрачния, децентрализиран цифров регистър от проследими данни, т.нар. „блокчейн следа“, се превръщат в част от инструментариума за предотвратяване на измами, проверки на договори и искове. Тази технология вече ни показа повече от обещаващи възможности за създаване на децентрализирана, прозрачна и ефективна система за ръководене на застрахователните процеси – работим за по-широко прилагане.

– А какво е мястото на изкуствения интелект (ИИ) във вашата сфера? Ще съкращавате ли работни места?

– Много аспекти на застрахователната и пенсионна индустрия – от подписването до обработката на претенции или от спестяванията до втората пенсия, могат да бъдат автоматизирани с помощта на изкуствен интелект и машинно обучение. Телемедицината навлиза, в сериозен мащаб, все по-успешно. Това помага за намаляване на разходите, повишаване на ефективността и ограничаване на човешките грешки. ИИ може да автоматизира процеса на обработка на претенции, като го направи по-бърз и по-ефективен. Той може да анализира щети в снимки, да разбере степента на увреждане и дори да определи подходящата сума за изплащане.

От своето създаване ДаллБогг непрекъснато увеличава фирмената заетост с откриване и развитие на таланти, висококвалифицирани и добре платени работни места. Има само растеж и перспективи, които диктуват тази тенденция да продължава – не само защото приложенията, директната регулация и „финните настройки“ на ИИ за различните сфери на живота, вкл. в застраховането, предстоят тепърва да бъдат разработени по-прецизно, но и защото нашите служители са в постоянен режим на обучение и усъвършенстване, за да използват, а не да бъдат заместени от потенциал на ИИ, който при всички положения изглежда голям:

  • Разкриване на застрахователни измами в страната и Европа: ИИ може да анализира огромни количества данни, за да идентифицира модели и да открие измамно поведение. Може да разпознава несъответствия в данните за претенции, да предупреждава разследващите за подозрително поведение.
  • Оценка на риска: Алгоритмите могат да използват големи масиви от данни, за да определят по-точно нивото на риска в отделна сфера на дейност или във връзка с определено лице или бизнес. Заедно с уменията и опита на специалистите по риска (актюерите), ще можем да определяме още по-справедливо премиите, защото ще познаваме клиентите и партньорите още по-добре.
  • По-добра услуга за клиента: Чатботовете с ИИ могат да отговарят на клиентски запитвания 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като осигуряват незабавна помощ. ИИ може също така да персонализира препоръките въз основа на индивидуалните данни на клиентите, което подобрява преживяването на клиентите (т.нар. customer experience), включително намаляване на цената, повишава доверието и връзката с компанията.
  • Разкриването и развитието на нови пазарни ниши: Голяма част от населението на Балканите (Гърция, България, Румъния), милиони хора се застраховат срещу рискове само когато това е абсолютно задължително по закон (прилика в манталитета, въпреки сериозните езикови различия) и затова при непредвидимите климатични промени и авангардни начинания все по-често изпадат в тежки финансови ситуации. ИИ ще помогне значително да се развие личната оценката на риска и издигането на здравната, финансовата и осигурителната култура на големи групи от населението.

Разбира се, много бихме искали висшето образование в България да се реформира към и със силен акцент върху STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics – природни науки, технологии, инженерни специалности и математика). Обществото и ние имаме още много работа по създаването и внедряването на нормативна база, която да ни гарантира, че ИИ взема предвид етичните последици и комплексността на всяка отделна ситуация като например страховете, свързани със съхраняването и поверителността на данните.

Едно обаче е сигурно: бъдещето вече е тук и ние го изграждаме.