Втората пенсия трябва да е по-голяма от първата. Ето как

Втората пенсия трябва да е по-голяма от първата. Ето как

Напълно реалистично сумата, изплащана по втората пенсия, при равни други условия като пенсионноосигурителен период и размер на вноските, може да надхвърли сумата, изплащана по първата пенсия. Създаването на втори и трети стълб на пенсионното осигуряване има също и такава цел – чрез предоставяне на събраните допълнителни средства – задължително или доброволно – за управление на професионални фондови мениджъри, които се очаква да инвестират далновидно и да осигурят по-висока доходност за пенсионно осигурените лица. С други думи: „по доходността ще ги познаете“ – това е световният критерий за избор и оценка на допълнителните пенсионни фондове. Един очевиден пример в България:

„ДаллБогг: Живот и Здраве“ Пенсионно Осигуряване е най-новият лицензиран участник на пенсионноосигурителния пазар и упражнява дейност едва от година и половина. Въпреки краткия период към 30 юни 2023 г. (първо полугодие) дружеството печели доверието на повече от 16 000 осигурени лица в своите три фонда: Универсален, Професионален и Доброволен.

Точно защото е създадено, за да осигури по-високи втори пенсии на доверилите се негови вложители, дружеството инвестира натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица с огромна грижа и напреднала пазарно-финансова експертиза. При спазване на всички нормативни изисквания и с постоянно внимание върху геополитическите, макроикономическите и инвестиционните процеси, фондовите мениджъри в „ДаллБогг“ Пенсионно Осигуряване постигнаха забележителни за българска компания резултати на световните фондови борси.

По данни от интернет страницата на Комисията за финансов надзор, за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. дружеството отчита завидна положителна доходност при управление на активите на Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ в размер на 6,83%, на Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ в размер на 6,53% и на Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ в размер на 5.75%.

Към 30.06.2023 г. значителен ръст се наблюдава и при нетните активи на управляваните от дружеството фондове, съгласно публикуваната от КФН статистика. Според оповестените данни нетните активи на Универсален, Професионален и Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“  са се увеличили съответно с 57%, 164% и 59% спрямо 31.12.2022 г. – предходната приключена първа година.