Пенсионните фондове на ДаллБогг постигнаха завидна доходност за 2023 г.

Пенсионните фондове на ДаллБогг постигнаха завидна доходност за 2023 г.

През първата пълна календарна година от старта на дейността си фондовете, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, постигнаха завидна доходност.

Далновидното управление на инвестиционните портфейли донесе 10,08% доходност върху индивидуалните партиди на осигурените в универсалния, 9,49% в професионалния и 9,34% в доброволния пенсионен фонд.

Допълнителна информация за постигнатата доходност и равнището на инвестиционен риск при управлението на всеки от фондовете можете да намерите тук.