ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве учреди своя Фонд за разсрочени плащания

ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве учреди своя Фонд за разсрочени плащания

Наред с умело управляваните фондове – универсален, професионален, доброволен и фонд за изплащане на пожизнени пенсии, „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД учреди и свой Фонд за разсрочени плащания. С Решение № 82-ФРП от 13.02.2024 г., Комисията за финансов надзор фондът беше вписан в регистъра по чл.30, ал.1, т.13 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Ние, от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, гарантираме стабилност и сигурност за всичките ни клиенти. Нашата ангажираност е неизменна и поемаме отговорността, че всяко плащане ще бъде извършено навреме, с персонализирана грижа и професионализъм, а на доверилите ни се лица ще осигурим спокойствие и благополучие.

С правилата на Фонда можете да се запознаете тук.