ДаллБогг: Живот и Здраве получи разрешение за управление на УПФ, ППФ и ДПФ

ДаллБогг: Живот и Здраве получи разрешение за управление на УПФ, ППФ и ДПФ

На 26.10.2021 г., с Решение № 787–УПФ, Решение № 788–ППФ и Решение № 789–ДПФ, Комисията за финансов надзор издаде разрешение на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за управление на Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“, Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“.

С удоволствие Ви съобщаваме, че с издаването на тези решения, Нaдзорният орган удостоверява, че Дружеството ни и управляваните от него фондове отговарят на всички нормативни изисквания за дейността по пенсионно осигуряване в страната.

Най-новото „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД приветства с „Добре дошли“ всеки, пожелал да стане част от нашето семейство!