Мнението на експерта: увеличаването на вноските и на данъчните преференции ще постигне истинската реформа в пенсионното осигуряване

Мнението на експерта: увеличаването на вноските и на данъчните преференции ще постигне истинската реформа в пенсионното осигуряване

  • Ангел Терзиев е магистър по социално и застрахователно дело. Сертифициран, правоспособен отговорен актюер от 2007 година. Доказан и утвърден професионалист с повече от 25 години опит в пенсионното осигуряване и застраховането.
  • Притежава сертификати за мениджмънт на пенсионна компания и редица преминати курсове в Американската агенция за международно развитие и Европейската актюерска академия. Специализирал здравно застраховане в Съединените щати.

 

Неотдавна в София се състоя форум на конфедерацията PensionsEurope 2023 по темата „Перспективи и възможности за пенсионните пазари в ЦИЕ“. Централно място зае въпросът за увеличаване на осигурителните вноски на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Още миналата година анализаторите на ДаллБогг насочиха вниманието към необходимостта от увеличаване на осигурителните вноски. Вноската в универсалния пенсионен фонд не е коригирана повече от 15 години, което само по себе си е парадокс, а  вноска от 5% от осигурителния доход е абсолютно неадекватна на фона на галопиращата инфлация особено през последните 2 години.

През последните няколко години обаче бюджетът на Държавното обществено осигуряване беше удвоен. При непроменени нива на осигурителните вноски няма как да повярваме, че това повишение може да бъде покрито от събраното. Излиза, че се допълва със събраните от всички нас данъци, а така държавата плаща пенсиите на пенсионерите частично, но съществено, от републиканския бюджет, вместо тези средства да се използват за инфраструктура, здравеопазване, реформи или други социални дейности.

Във видео обръщение към участниците в конференцията министърът на труда и социалната политика подчерта нарастващата отговорност на пенсионноосигурителните дружества, които управляват над 21 млрд. лв. на над 4,9 млн. осигурени лица. „Стремежът за развитие и усъвършенстване на продуктите, които ще допълват доходите на лицата след пенсионирането, трябва да намери необходимата подкрепа”,  заяви министърът и пожела на участниците във форума да намерят най-добрите решения за развитието на капиталовите пенсионни схеми в името на социалната сигурност, спокойствието и по-високото качество на живот на възрастните хора.

На пръв поглед изглежда, че държавата в лицето на социалния министър подкрепя целите, в името на които съществуват пенсионноосигурителните дружества. Какво обаче би трябвало да се промени?

Освен че самата осигурителна вноска от години не е променяна, не е увеличена  и данъчната преференция за работодателите, инвестиращи в допълнително пенсионно осигуряване на своите служители. Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане от данък върху разходите сега се освобождават до 60 лв. Ако работодателят е достатъчно загрижен за служителите си и плаща вноски по-високи от 60 лв., ще дължи данък върху разликата между цялата вноска и 60 лв. Всеки логично мислещ човек ще се съгласи, че това не представлява мотивация за работодателите да инвестират в допълнително пенсионно осигуряване.

В началото на годината станахме свидетели на увеличаването на стойността на необлагаемите ваучери за храна, които работодателите дават като допълнение към заплатите на своите служители. През годините от 60 лв. тази сума нарасна на 200 лв. Не е ли това доказателство за двоен аршин, с който мерят управляващите? Да, осигуряването на храната е важен въпрос на днешния ден. Но не по-малко важна е грижата за бъдещето – днес да се осигури достоен живот за хората след тяхното пенсиониране.

Данъчната преференция за осигуряващите се лица в доброволния пенсионен фонд е 10% –  също непроменена от години. Увеличаването ѝ, както и увеличаването на работодателската преференция, ще стимулира всички хора да заделят повече средства за осигуряване на своето бъдеще. Балонът на пазара на недвижимите имоти е пред спукване и има ограничени възможности да поеме пари от сивата икономика и по-важно – доходността е ограничена между платежоспособността на наемателите и високите лихви по заемите. Същевременно засилването на пенсионноосигурителната спестовност има директно и силно положително въздействие върху икономиката, тъй като пенсионните фондове инвестират набраните средства в добрите печеливши предприятия.

Резонно ли е въвеждането на мултифондове?

По време на конфедерацията PensionsEurope 2023 в София беше дискутирана и друга наболяла тема – създаването на мултифондове, които съществуват в редица  европейски страни. Тези фондове дават възможност самите осигурени да избират дали средствата им да бъдат инвестирани в консервативни, балансирани или по-рискови портфейли. Мултифондовете позволяват на хората, които имат повече време до пенсионирането си, да рискуват повече, като предпочетат инвестиции в портфейли с по-висока доходност и по-висока волатилност, а на по-възрастните, които са с по-кратък хоризонт за натрупване на средства, да се осигури по-голяма сигурност, с инвестиции в по-консервативни портфейли, т.е. различните осигурени кохорти да имат различни инвестиционни стратегии. Мултифондовете биха спомогнали за увеличаване на ефективността от инвестиране на средствата, следвайки жизнения цикъл на осигурените лица.

Като цяло изброените по-горе лостове за увеличаване на вложенията на осигурените лица ще доведат до по-добра възможност за инвестиране на средствата от страна на пенсионните фондове и получаване на по-висока доходност, което би довело до по-спокоен и щастлив живот на хората в пенсионна възраст. С учредяването на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ през 2021 г., чиито три пенсионни фонда постигнаха впечатляваща доходност за първите шест месеца на 2023 г. небанковата група на ДаллБогг направи финансовия сектор в страната много по-привлекателен за спестовните българи и инвеститорите.

Най-младото пенсионно дружество у нас допринася за разширяването на избора на пенсионноосигурените лица и спестяващите. Работи за повишаването на пенсионноосигурителната култура в страната и има дългосрочната мисия българските граждани да постигат висока доходност от своите пенсионни вноски чрез далновидни инвестиции в собственото си бъдеще.

Цялото интервю можете да прочетете тук.