Професионалният пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ постигна доходност над максималната, определена от КФН

Професионалният пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ постигна доходност над максималната, определена от КФН

УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ се нарежда пред всички останали универсални пенсионни фондове

Комисията за финансов надзор публикува данните за постигнатата от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване доходност за периода 31.03.2022 г. – 29.03.2024 г.

В данните за първи път влизат и фондовете, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“, тъй като изискването е да са извършвали дейност в периода на обявяване на доходността.  Официалните данни на КФН са достъпни тук.

С няколко думи: резултатът е впечатляващ. ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ постигна доходност, която надвишава максималната, изчислена за обявения 24-месечния период. Фондът ще задели резерв в размер на 1 на сто от нетните активи, които управлява.

Също толкова добре се справи и УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“, който с постигнатата си доходност за същия период се нарежда пред всички останали универсални фондове.

Осигурените лица в универсалния и професионалния фонд, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, могат да се радват на далновидния си избор на фондове, които  им носят удовлетвореност и усмивки. Всички, които желаят да получат професионално обслужване и средствата им да бъдат управлявани от мотивиран екип с богат опит във финансовата сфера, могат да се свържат с експертите тук.

*Графиките по-горе са по данни на Комисията за финансов надзор и съпоставка с тях може да се извърши на https://www.fsc.bg/, панел Осигурителна дейност/ Статистика/ Статистика и анализи/ 2024/ Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 31.03.2022 до 29.03.2024 г. на годишна база.

*Посочените резултати нямат връзка с бъдещи резултати и не се гарантира положителна доходност. За ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.